Søg fonde til legepladsen

Ønsker I, som institution, bolig- eller grundejerforening, at opføre en sjov og lærerig legeplads, som børnene kan få masser af glæde af? Så husk, at I har mulighed for at søge midler til at støtte projektet økonomisk og kan få hjælp til at realisere jeres drømmelegeplads.

Et skønt og inspirerende udemiljø er med til at samle både børn og voksne og give dem gode oplevelser i det fri. En legeplads fra LEDON fremmer både børnenes sundhed, læring og trivsel, hvilket mange fonde, legater og puljer gerne vil støtte op om – især hvis legepladsen er offentligt tilgængelig. Derfor har vi samlet en oversigt over fonde der kan søges samt råd og vejledning til hvordan det kan gøres.

Gode råd til at søge fonde

Når I skal søge fonde så brug gerne god tid på at sætte jer ind i de forskellige fonde og legater og vær sikker på, at I opfylder alle kriterierne, som den enkelte fond kræver. Når dette er gjort, så har vi følgende råd til selve ansøgningsprocessen.

 • Start i god tid 
  Fondssøgning tager ofte lang tid, så det er en god ide at starte i god tid inden midlerne skal bruges, især fordi de fleste fonde ikke giver støtte til projekter der allerede er igangsat. Samtidig skal I være opmærksom på, om fonden eller legatet har en ansøgningsfrist. Hvis dette er tilfældet, er det bedre at sende ansøgningen hurtigst muligt i stedet for at trække det til ansøgningsfristen, da fondene i nogle tilfælde prioritere projekterne i den rækkefølge, som de har modtaget ansøgningerne. 
 • Ring til fonden inden I søger 
  Der er flere fordele ved at kontakte fonden inden I sender jeres ansøgning. For det første giver I fonden et indtryk af, at I er seriøse, ligesom de bedre vil kunne huske jer når de ser jeres ansøgning. Dernæst, så kan I få afklaret eventuelle spørgsmål samt få råd til hvordan I bedst søger ved netop denne fond. Således bliver jeres ansøgning så skarp så mulig. 
 • Skriv en konkret og præcis ansøgning 
  Det er vigtig at skræddersy ansøgningerne til hver enkelt fond, da fondene kan have forskellige ting de lægger vægt på. Fondene skal læse mange ansøgninger igennem og for at sikre, at jeres bliver læst, skal ansøgningen gerne være kort og præcis. I skal hurtigt kunne fortælle hvem I er, hvad I søger penge til, hvor mange penge I søger, hvorfor det er afgørende at gennemføre projektet og vigtigst af alt – hvorfor netop denne fond kan gøre en forskel for jeres projekt.
  Når I skriver ansøgningen kan I bl.a. ligge vægt på, at fonden vil bidrage til, at legepladsen bliver et samlingssted for byens familier og at børnene får en legeplads, som understøtter deres naturlige udvikling. Derudover er legepladser fra LEDON danskproduceret og fonden vil derfor også støtte op om danske arbejdspladser og håndværk.
 • Lav en god beskrivelse af projektet
  Beskrivelsen er projektet skal være ligetil og nem at forstå – også for folk udenfor foreningen eller institutionen. Det er essentielt at beskrivelsen let formidler ideen af hvad projektet går ud på og hvordan projektet skaber værdi. Her kan vi bl.a. hjælpe med at give en visuel forståelse, da vi ganske gratis og uforpligtende laver et indretningsforslag, så både I og fonden kan se hvordan en kommende legeplads vil se ud. Læs mere om vores gratis indretningsforslag her.

Oversigt over et udvalg af fonde der giver tilskud til legepladser

Vi har her samlet et udvalg af fonde der giver midler til en bred skarer af projekter, men også fonde der har mere specifikke kriterier.

Middelfart Sparekasse

Middelfart Sparekasse har altid været en aktiv del af lokalsamfundet, og det er en stor del af vores strategi at bidrage med støtte til initiativer, der gør en forskel i vores område. Faktisk er 7,5 mio. kroner om året øremærket til lokalt engagement i form af sponsorater, studielegater og forenings- og kulturliv. Vi støtter bredt, så flest mulige får glæde af støtten. Målet er, at vores støtte skal udvikle mennesker og skabe værdi for det samfund, vi er en del af.

Lions Bramdrupdam 

Lions Danmark donerer årligt omkring 30-40 millioner kroner til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og lokale formål i nærområdet. I dag er der 312 klubber med tilsammen 6.500 medlemmer.

Spar Nord

Spar Nord Fondens donationer skal komme et bredt udsnit af befolkningen til gode. Donationerne – der skal gavne og fornøje fællesskabet – gives til aktiviteter, der medvirker til udvikling og sammenhold i lokalsamfundet, kulturelle aktiviteter, sociale formål samt udvikling, der er med til at løse samfundsmæssige udfordringer.

Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt formål. Vi støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Vi støtter både store og små projekter – lokalt, regionalt og nationalt. 
Lokalpuljen op til 100.000 kr. Søg op til 100.000 kr. i støtte til dit lokale projekt. Projekterne er ofte lokalt afgrænsede og rettet mod specifikke målgrupper – fx aktiviteter i foreninger. Foreninger og andre almennyttige organisationer kan søge op til 100.000 kr. i støtte fra Lokalpuljen. Det typiske uddelingsbeløb er på mellem 5.000-30.000 kr. Vi vægter at støtte mange, mindre projekter i hele landet frem for færre og større.
Projektstøtteover 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans) Søg over 100.000 kr. i støtte til dit projekt. Projekterne har ofte landsdækkende relevans og er rettet mod brede målgrupper.

Jubilæum fonden

Det er fondens ønske og mål, at kunne bidrage til at skabe et bedre liv for mennesker og en øget livskvalitet for både nuværende og kommende generationer i bred forstand. Fonden lægger vægt på, at støtte har en effekt og synlighed, som rækker ud over en længere periode.

Nykredits Fond

Nykredits Fond målretter sine midler til initiativer, der:

 • Tages i fællesskab af en gruppe af borgere
 • Har relation til bygninger, boliger eller nærmiljø
 • Bidrager til levedygtige landsbyer og inkluderende byområder

Nykredits Fond administrerer en grundkapital på 100 mio.kr., samt en reservefond. Overskuddet heraf kan anvendes til uddelinger i overensstemmelse med fondens formål. Derudover besluttede Forenet Kredits repræsentantskab i 2019 at give tilskud på 12,5. mio. kr. til Nykredits Fond. Nykredits Fond administreres af Forenet Kredit, der er foreningen bag Nykredit og Totalkredit.

Landsbyfornyelsespuljen 

På finansloven 2019 er byfornyelsesrammen i årene 2019-2022 omprioriteret til en ny landsbypulje. Denne nye landsbyfornyelsesramme er lagt sammen med den tidligere pulje til landsbyfornyelse, så der nu kun er én samlet ramme til landsbyfornyelse. Omprioriteringen betyder, at de 56 ansøgningsberettigede kommuner, der er omfattet af puljen, kan få del i rammen til landsbyfornyelse.

Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger

Fonden yder økonomisk støtte til fremme af børns og pædagogers vilkår i fremtidens velfærdssamfund. Fonden kan søges af enkeltpersoner, institutioner og organisationer. Der vil årligt være udskiftning af prioriteten af formål de vælger at støtte. 

Landsbyggefonden

Hvis I, som almen boligorganisation fx. boligselskab el. andelsboligforening, indbetaler I til Landsbyggefonden, så kan I bl.a. benytte jer af trækningsretten. Her kan en del af jeres bidrag blive udbetalt som et tilskud til byggeprojekter, der er med til at tilføre værdi til ejendommen – hvilket en en legeplads i høj grad er.

Legatbogen.dk

En database, der samler fonde, legater og offentlige puljer i Danmark. Oplysningerne er gratis tilgængelige.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores produkter, priser, eller sortiment, ser vi frem til at høre fra dig.

Kontakt os: 74 82 65 65 eller info@ledon.dk

Arriaga, Spanien

Adresse: Vicente Beltran Heredia Plaza 84, 01010 Gasteiz, Araba, Spanien Byggeår: 2019