Vi gør en forskel og skaber en bedre verden til den næste generation.

Den tredobbelte bundlinje

Den tredobbelte bundlinje er en bæredygtig forretningsmodel, der blev udviklet i 90’erne og skabt for, at virksomheder inddrager flere værdier i deres måde at føre forretning på. Det giver en bevidsthed om, at man som virksomhed påvirker og har et ansvar over for mennesker, miljøet og økonomien.

Vi vil skabe en bedre verden og gøre en forskel. Det har været en af vores store ambitioner, siden Leo Donbæk grundlagde LEDON i 1969. Dette er også ambitionen, når det kommer til at tage vores samfundsansvar alvorligt og give en bedre verden videre til næste generation.

Derfor arbejder vi ud fra filosofien om den tredobbelte bundlinje for både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Vi ønsker altid at forbedre os, og vi ser gerne, at vi kan komme endnu længere på vejen til komplet bæredygtighed på alle tre parametre, men allerede nu er vi nået langt.

Social bæredygtighed:

Arbejdsforhold: Vores medarbejderes arbejdsforhold er certificeret af arbejdstilsynet og har fået en grøn smiley. Det har vi opnået ved bl.a. at minimere støjgener i produktionen samt automatisere hårdt fysisk arbejde og gentagende ensidigt arbejde ved hjælp af CNC-maskiner og robotter.

Dansk arbejdskraft: Vi er en dansk familievirksomhed med afsæt i den sønderjyske by Arnum, og vi sætter en ære i dansk arbejdskraft. Ancienniteten i vores produktionen er over 15 år. Det viser et dedikeret team, som sikrer en høj kvalitet og bevarer det danske håndværk.

Plads til alle: Med dansk arbejdskraft og danske arbejdsforhold kan vi give plads til flexjobbere, arbejdsprøvning og virksomhedspraktikker. Det betyder meget for os, at vi kan give plads til alle, og samtidig mener vi, at det skaber værdi for medarbejderne og arbejdsmiljøet.

Pålidelige leverandører: Vi anvender i stor udstrækning danske leverandører. Mange er familievirksomheder, som vi har et langvarigt samarbejde med. Derfor ved vi, at der er gode arbejdsforhold, og så betyder det, at vi støtter op om den danske økonomi. I dag er 80 % af LEDONs leverandører danske.

Miljømæssig bæredygtighed:

Nulspildsproduktion: Vi har i over 10 år haft nulspildsproduktion, da vi genanvender al vores spildmateriale. Eksempelvis indgår spildmaterialet fra vores polyethylenplader i den sorte kerne i nye plader. På den måde udnytter vi vores materialer bedst muligt og belaster ikke miljøet unødvendigt.

Samlet forsendelse: Vi sørger for at samle vores forsendelser til både leverandører og til kunder for at mindske CO2-udledning ved transporten.

Ingen giftige stoffer: Vores materialer er alle giftfrie, og vi benytter ingen giftige stoffer i vores produktion. Vores polyethylenplader (PE-plader) er både godkendt af det danske legetøjsdirektiv og det amerikanske fødevaredirektiv. Derfor kan vi med garanti sige, at der ikke er sundhedsskadelige stoffer i vores PE-plader. Det giver tryghed både for børnene og vores medarbejdere.

Optimeret materialebrug: Hver gang vi skærer dele af vores PE-plader, har vi udtænkt måder, hvorpå vi bedst udnytter pladen. Sådan optimerer vi brugen af vores materialer og anvender et minimum af nyvarer.

Minimal brug af emballage: Når vi pakker vores varer, samler vi dem altid i større komponenter for at minimere mængden af emballage.

Miljøbevidste samarbejdspartnere: Vi er altid bevidste om at danne relationer med virksomheder, som går op i de samme værdier som os. Eksempelvis arbejder vores plastleverandører aktivt med at efterleve målsætninger fra FN’s Verdensmål, og de har allerede nu bl.a. mindsket deres CO2-udslip og energiforbrug væsentlig de sidste fem år.

Økonomisk bæredygtighed:

Ansvarlig forsendelse: Vores samlede forsendelser har ikke kun en positiv effekt på besparelsen af emballage. Det er også med til at nedsætte risikoen for transportskader, hvilket gavner vores kundetilfredshed og økonomi, da vi ikke skal erstatte ødelagte produkter.

Reducering af materialer: Ved minimering af nyvarer sikrer vi besparelser i indkøb af materialer. Samtidig genanvender vi så mange komponenter og materialer i produktionen som muligt, hvilket også er med til at mindske vores ressourceforbrug og nedbringe omkostninger.

Uddannelse, forskning og udvikling: Vi har projekter i samarbejde med studerende om ny viden inden for både leg og design samt robotteknologi for at forbedre vores produktion og designproces. Vi sørger også for efteruddannelse af ansatte for at opkvalificere og videreudvikle deres kompetencer.

Sund virksomhed: Som en sund virksomhed støtter vi op om den danske samfundsøkonomi. Det gør vi bl.a. gennem vores eksport af legeredskaber, gennem vores samarbejde med danske leverandører samt ved at støtte og skabe danske arbejdspladser.

Konkurrenceevne: Vi sørger for at bruge den nyeste teknologi og viden inden for vores felt for at opnå en bedre konkurrenceevne samt ressourceeffektiv værdikæde.

Vi har gjort det nemt for jer

For at gøre det nemt for jer har vi samlet al relevant information, som I skal bruge, når I skal vælge redskaber til jeres nye legeplads. Find jer selv herunder og læs mere om hvordan vi kan hjælpe jer, hvilke temaserier vi anbefaler samt hvad I skal være opmærksomme på når legepladsen skal etableres.

Boligforeninger

Grundejerforeninger

Institutioner

Havne

Andre offentlige arealer

Vil I ringes op?

Har I brug for rådgivning til indretningen af legepladsen eller spørgsmål til vores produkter? Tag en snak med vores legepladskonsulent.