Senest opdateret: 28.01.2019

Vi bruger de personoplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og gøre din oplevelse bedre, når du handler med os eller besøger vores hjemmeside.

Brug af personoplysninger

De oplysninger vi indsamler bruger vi til følgende:

 • Behandling af dit køb og levering af dine varer eller ydelser.
 • Servicering og rådgivning af dig.
 • Fremsendelse af markedsføring, nyhedsbreve eller kataloger, hvis vi har fået samtykke til dette.
 • Opfyldelse af gældende lovgivning.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

LEDON A/S
CVR 16 700 800
Vestergade 25
DK-6510 Gram
Tlf.: 7482 6565
E-mail: 

Hvilke data indsamler vi

De persondata som bliver indsamlet af os vil kunne indeholde, navn, e-mail adresse, telefonnummer og lignende identifikationsdata, samt information omkring din IP adresse.

Hvornår indsamler vi personoplysninger

Persondata om dig vil blive indsamlet i et eller flere af følgende tilfælde:

 • Når du besøger og browser vores hjemmeside
 • Når du forespørger tilbud på produkter
 • Når du bestiller kataloger
 • Når du tilmelder dig LEDON´s nyhedsbrev
 • Når du indsender en forespørgsel gennem en kontaktformular
 • Når du booker møde med en konsulent

Opbevaring af personoplysninger

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og/eller elektronisk.

Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.

Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.

Samtykke

Vi indhenter dit samtykke, når dette er påkrævet for at behandle dine persondata medmindre gældende lovgivning tillader os at kontakte dig uden forudgående samtykke.

Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os pr. post til adressen LEDON A/S, Vestergade 25, 6510 Gram. Eller pr. mail til: 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi viderebringer eller offentliggør som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for at fuldføre en opgave som f.eks. til fragtfirmaer og virksomheder som bistår os med serviceydelser m.v. Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Disse cookies gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner du anvender og besøger. Vi bruger også informationerne til at forbedre vores hjemmeside.

Klagemuligheder

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger. Klage skal indgives til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K