Samarbejdet med børn er essentielt for, at vi kan skabe legeredskaber, der både understøtter børnenes udvikling og giver de bedste legeoplevelser.
Ved en workshop ifm. udviklingen af vores Pirates temaserie viser børn fra Brændkjærskolen i Kolding deres bud på et piratskib.

Det særlige ved vores legeredskaber er, at de er udviklet i tæt samarbejde med børn. Og her mener vi ikke bare testet med børn, fotograferet med børn eller blot en løs sætning i vores katalog. Nej, vi mener oprigtig udviklet med børn. Så meget, at de er med fra de første idéer til de endelige prototyper. Det er nemlig børnene, som er eksperter i leg – så hvad er mere naturligt end at spørge dem, hvordan de synes, den sjoveste legeplads eller legeredskab skal være?

I gennem workshops, storytelling og co-creation får vi indsigt i, hvilke aktiviteter børnene synes er interessante og underholdende, samt hvilke trends og tendenser vi skal designe legeaktiviteterne ud fra, så vores legepladser forbliver sjove år efter år.

Kom med en tur i junglen

Det er mandag morgen, og børnene på “Blåhvalernes” stue i Drejens børnehave er lige mødt ind. I dag er en anderledes dag, for i dag kommer LEDONs udviklingsteam på besøg.

I rundkredsen på gulvet starter udviklingsteamet historien: “Vi er ude på tur et helt nyt sted, som vi aldrig har set før … Men hvor er vi? Og hvordan er vi kommet herhen?”

Alle børnene byder ind med historier, forklaringer og idéer.

“Men vi skal også have en Jeep!” råber en af drengene. “Hvad skal vi have i den?” spørger Søren fra udviklingsteamet. “En kikkert, et reb til at fange dyr og en benzintank …” Børnene kommer med mange forslag til historien.

Sådan starter udviklingsprocessen med børnene. Historiefortællinger og samskabelse om fantasi, nye eventyr og den næste opdagelse. Og sådan sætter børnene rammen for, hvordan en kommende temaverden skal se ud.

Den færdige off-roader inspiceres af "eksperterne" i Drejens børnehave, hvor det hele startede.

Fortællingen fra Drejens handler helt specifikt om, hvordan vores Off-Roader fra Explore-serien blev til virkelighed. Det tog over et år fra det første besøg og til, at den endelige prototype stod færdig. Og selvfølgelig fik børnehaven selv et eksemplar af den Off-Roader, de havde været med til at designe.

Legepladsen skal være sjov – også efter 5, 10 og 20 år

Når legepladsen holder i mange år, skal den også være sjov i mange år. Netop derfor er temaverdner fundamentet for vores udvikling af legeredskaber. I et tema kan børnene altid starte fantasifulde lege, da de bliver inspireret og støttet af de tematiske elementer. Temaerne er samtidig baseret på universelle fortællinger om eventyr og opdagelsesrejsende i junglen og til søs. Disse tidløse og populære historier går på tværs af generationer, og derfor husker mange også, hvordan de selv eller deres egne børn har leget, at de var ombord på et skib, en ridderborg eller noget lignende.

“Det unikke for temalegepladsen er, at den aldrig bliver kedelig, her er altid en ny leg i gang, hvem ved – måske er piratskibet i morgen et tankskib, en tømmerflåde eller noget helt tredje.”

Simone Donbæk, Salgs- og marketingchef samt 3. generation i LEDON

De forskellige temaverdner har hver især nogle særlige fokusområder, hvor de er ekstra gode i forhold til eksempelvis rollelege, motorisk udvikling eller sociale kompetencer.

Læs mere: Temalegepladser

Vi garanterer en legeplads, som udvikler børn i alle aldre

Målet er ambitiøst, vores legeredskaber skal understøtte børns udvikling på bedst mulige måde. Det kræver både viden, erfaring og ikke mindst innovative løsninger for hele tiden at sikre udviklende legeaktiviteter.

Én af de, måder vi arbejder med dette på, er med værdiblomsten. Den er videnskabeligt funderet og definerer fem hovedområder, hvor barnet udvikler sig gennem leg. Disse områder inddrager vi, både når vi udvikler de enkelte redskaber, og når vi designer selve legepladsen og opholdsarealer. Legeredskaber dækker oftest et eller to områder af værdiblomsten, mens hele legepladsen gerne skal have alle i spil:

Blomst der viser børnenes fem udviklingsområder gennem leg.

Værdiblomsten

Kreativ udvikling
Fremmer børns lyst til at være eksperimenterende og skabende gennem deres leg og fantasi. Den kreative udvikling er vigtigt for at kunne se sammenhænge samt evnen til at se ting på nye måder.

Emotionel udvikling
Børnene lærer at forstå og håndtere deres følelser og herigennem udvikle den empatiske evne, som er afgørende for at kunne indgå i social interaktion og forstå andre mennesker.

Social udvikling
Børnene lærer i legen at omgås og respektere hinanden og øver sig på de sociale spilleregler, bl.a. indgå kompromiser, forhandle og løse konflikter. Vigtigst af alt får barnet erfaringer og øver sig i at være sammen med andre. På den måde understøttes de grundlæggende kommunikations- og sociale færdigheder.

Fysisk udvikling
Børnene stimuleres til at bruge hele kroppen aktivt gennem leg og bevægelse. Især grov- og finmotorik samt balance udfordres. Alt sammen afgørende for børns udvikling.

Kognitiv udvikling
Børnenes kognitive udvikling stimuleres igennem legen hvor tænkning, sprog og problemløsning og meget mere prøves og læres. Igennem legen danner barnet et sammenhængende billede af verden og det at kunne begå sig i den, som en bidragende samfundsborger.

Foruden værdiblomsten anvender vi viden om kroppen og hjernens udvikling hos børn. For eksempel sidder hjernes hjælpecentre for sprog og højre hånds finmotorik ved siden af hinanden. Dette betyder, at aktiviteter påvirker børns sprogcenter positivt, når de understøtter højre hånds finmotorik.

Partnerskaber sikrer ny forskning og innovativ udvikling

For at markere samarbejdet donerede LEDON en tunnelrutsjebane til Designskolen Kolding.

Det er desværre blevet et udvandet slogan i vores branche at sige: “Vi udvikler med børn”.

Derfor gør vi meget for at dokumentere denne proces og bidrage til at dele viden om, hvilke indsigter og værdier vi får, når vi udvikler og samskaber i samarbejde med børn. På den måde medvirker vi til, at ny viden og innovative idéer kan give flere gode løsninger og redskaber.

Gennem vidensdeling og tæt samarbejde indgår vi som partner på den nye kandidatuddannelse i Design for Play på Designskolen Kolding. Det er den eneste kandidatuddannelse i verden, som blandt andet undersøger, hvorfor leg er så vigtigt for menneskets eksistens.

Et af de andre partnerskaber, hvor vi også vidensdeler, er i samarbejde med Dansk Design Center. Det omhandler bl.a. oplæg og workshops om, hvordan vi skaber bedre løsninger med et brugerdrevet design, samt hvordan andre virksomheder og brancher kan arbejde med brugerdrevet design.

Vores partnerskaber er for os et vigtigt bidrag til børns udvikling og leg.

Hvilken temaverden passer til jer?

Stor vedligeholdelsesfri jungle legeplads med masser af legenede børn.

LEDON Explore

Små børn leger på legeplads, som er særlig egnet til institutioner.

LEDON MiniPlay

Legeplads indrettet med ridder tema og legeaktiviteter.

LEDON Castle

Børn leger på et stort pirat legeskib med masser af legeaktiviteter.

LEDON Pirates

3D tegning af ledons prisbevidste kvalitets legeredskaber.

LEDON Basic

Børn lege på ledons klassiske legeredskaber, som har været populære i mange år.

LEDON Originals