LEDONs garantier – jeres sikkerhed for kvalitet og holdbarhed

Livstidsgaranti

 • Pladedele af HDPE
 • Stålstolper og overliggere
 • Gulvvanger- og rammer af stål
 • Øvrige galvaniserede bærende dele
 • Komponenter af rustfrit stål

10 års garanti

 • Andre galvaniserede beslag
 • Metaldele i fitness udstyr
 • Komponenter af sprøjtestøbt PE og PA6
 • Cedertræ og Robinia
 • Lærketræ uden jordkontakt

5 års garanti

 • Lakerede metal dele
 • Fjedre
 • Tovværk
 • Rotationsstøbte PE tunnelrør

2 års garanti

 • Bevægelige metal- og plastdele
 • Solsejl
 • Trampoliner

LEDONs garantier dækker fejl i materialer i den periode, som er angivet for de enkelte materialer. Garantien er kun gældende, såfremt produktet er korrekt installereret og vedligeholdt jævnfør LEDONs montagevejledninger og vedligeholdelsesanvisninger.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af almindelig slitage, uagtsomhed, fejlagtig vedligehold, hærværk og misbrug. Garantien dækker ligeledes ikke såfremt originale LEDON dele anvendes sammen med uoriginale dele.

Ændringer i materialer, der kun har betydning for produktets udseende, er ikke omfattet af garantien, herunder farveændringer i træ- og plastmaterialer og andre naturlige ændringer i træ som f.eks. vindridser – dog ydes 5-års garanti mod væsentlig nedfalmning på HDPE pladedele.

Produkter, som lejlighedsvis er udsat for klor, sand- eller salttåge, er ikke omfattet af LEDONs garanti mod korrosion.

For yderligere information henviser vi til vores generelle salgs og leveringsbetingelser.

Vi har gjort det nemt for jer

For at gøre det nemt for jer har vi samlet al relevant information, som I skal bruge, når I skal vælge redskaber til jeres nye legeplads. Find jer selv herunder og læs mere om hvordan vi kan hjælpe jer, hvilke temaserier vi anbefaler samt hvad I skal være opmærksomme på når legepladsen skal etableres.

Boligforeninger

Grundejerforeninger

Institutioner

Havne

Andre offentlige arealer

Har I spørgsmål?

Kontakt os i dag, hvis I har spørgsmål til vores garantier eller produkter.