Ønsker I, som institution, bolig- eller grundejerforening, at opføre en sjov og lærerig legeplads, som børnene kan få meget glæde af? Så husk, at I har mulighed for at søge økonomisk støtte til projektet og derved få hjælp til at realisere jeres drømmelegeplads.

Et skønt og inspirerende udemiljø samler børn og voksne og giver dem gode oplevelser i det fri. En legeplads fra LEDON fremmer børnenes sundhed, læring og trivsel, hvilket mange fonde, legater og puljer gerne støtter op om – særligt hvis legepladsen er offentligt tilgængelig. Derfor har vi samlet en oversigt over fonde, der kan søges, samt råd og vejledning til, hvordan I kan gøre.

Gode råd til at søge fonde

Når I skal søge fonde, så brug gerne god tid på at sætte jer ind i de forskellige fonde og legater, og vær sikker på, at I opfylder alle kriterierne, som den enkelte fond kræver. Når dette er gjort, har vi følgende råd til selve ansøgningsprocessen.

Start i god tid

Fondssøgning tager ofte lang tid, og det er derfor en god idé at starte i god tid, inden midlerne skal bruges, især fordi de fleste fonde ikke giver støtte til projekter, der allerede er igangsat. Samtidig skal I være opmærksomme på, om fonden eller legatet har en ansøgningsfrist. Hvis dette er tilfældet, er det bedre at sende ansøgningen hurtigst muligt frem for til ansøgningsfristen, da fondene i nogle tilfælde prioriterer projekterne i den rækkefølge, ansøgningerne er modtaget i.

Ring til fonden, inden I søger

Der er flere fordele ved at kontakte fonden, inden I sender jeres ansøgning. For det første giver I fonden et indtryk af, at I er seriøse, ligesom de bedre kan huske jer, når de ser ansøgningen. Dernæst kan I få afklaret eventuelle spørgsmål samt få råd til, hvordan I bedst søger ved netop denne fond. Således bliver jeres ansøgning så skarp som muligt.

Skriv en konkret og præcis ansøgning

Det er vigtigt at skræddersy ansøgningerne til hver enkelt fond, da fondene kan lægge vægt på forskellige ting. Fondene læser mange ansøgninger, og for at sikre at jeres bliver læst, skal ansøgningen gerne være kort og præcis.

I skal kunne fortælle:

  • Hvem I er
  • Hvad I søger penge til
  • Hvor mange penge I søger
  • Hvorfor det er afgørende at gennemføre projektet
  • Hvorfor netop denne fond kan gøre en forskel for jeres projekt

Når I skriver ansøgningen, kan I bl.a. lægge vægt på, at fonden vil bidrage til, at legepladsen bliver et samlingssted for byens familier, og at børnene får en legeplads, som understøtter deres naturlige udvikling. Derudover er legepladser fra LEDON danskproduceret, og en støtte til jer vil derfor også være en støtte til danske arbejdspladser og dansk håndværk.

Lav en god beskrivelse af projektet

Beskrivelsen af projektet skal være nem at forstå – også for personer uden for foreningen eller institutionen. Det er essentielt, at beskrivelsen let formidler idéen af, hvad projektet er, og hvordan det skaber værdi. Her kan vi bl.a. hjælpe med grafisk materiale, der giver en bedre visuel forståelse af projektet.

Et udvalg af fonde der giver tilskud til legepladser

Vi har samlet et udvalg af fonde, der giver midler til en bred vifte af projekter, men også fonde, der har specifikke kriterier.

Middelfart Sparekasse

Middelfart Sparekasse har altid været en aktiv del af lokalsamfundet, og det er en stor del af vores strategi at bidrage med støtte til initiativer, der gør en forskel i vores område. Faktisk er 7,5 mio. kroner om året øremærket til lokalt engagement i form af sponsorater, studielegater og forenings- og kulturliv. Vi støtter bredt, så flest mulige får glæde af støtten. Målet er, at vores støtte skal udvikle mennesker og skabe værdi for det samfund, vi er en del af.

Åbn deres hjemmeside i nyt vindue

Lions Bramdrupdam

Lions Danmark donerer årligt omkring 30-40 millioner kroner til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og lokale formål i nærområdet. I dag er der 312 klubber med tilsammen 6.500 medlemmer.

Åbn deres hjemmeside i nyt vindue

Spar Nord

Spar Nord Fondens donationer skal komme et bredt udsnit af befolkningen til gode. Donationerne – der skal gavne og fornøje fællesskabet – gives til aktiviteter, der medvirker til udvikling og sammenhold i lokalsamfundet, kulturelle aktiviteter, sociale formål samt udvikling, der er med til at løse samfundsmæssige udfordringer.

Åbn deres hjemmeside i nyt vindue

Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt formål. Vi støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Vi støtter både store og små projekter – lokalt, regionalt og nationalt.

Lokalpuljen op til 100.000 kr. Søg op til 100.000 kr. i støtte til dit lokale projekt. Projekterne er ofte lokalt afgrænsede og rettet mod specifikke målgrupper – eksempelvis aktiviteter i foreninger. Foreninger og andre almennyttige organisationer kan søge op til 100.000 kr. i støtte fra Lokalpuljen. Det typiske uddelingsbeløb er på mellem 5.000-30.000 kr. Vi vægter at støtte mange, mindre projekter i hele landet frem for færre og større.

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans) Søg over 100.000 kr. i støtte til dit projekt. Projekterne har ofte landsdækkende relevans og er rettet mod brede målgrupper.

Åbn deres hjemmeside i nyt vindue

Jubilæumsfonden

Det er fondens ønske og mål, at kunne bidrage til at skabe et bedre liv for mennesker og en øget livskvalitet for både nuværende og kommende generationer i bred forstand. Fonden lægger vægt på, at støtte har en effekt og synlighed, som rækker ud over en længere periode.

Åbn deres hjemmeside i nyt vindue

Nykredits Fond

Nykredits Fond målretter sine midler til initiativer, der:

  • tages i fællesskab af en gruppe borgere
  • har relation til bygninger, boliger eller nærmiljø
  • bidrager til levedygtige landsbyer og inkluderende byområder

Nykredits Fond administrerer en grundkapital på 100 mio. kr. samt en reservefond. Overskuddet heraf kan anvendes til uddelinger i overensstemmelse med fondens formål. Derudover besluttede Forenet Kredits repræsentantskab i 2019 at give tilskud på 12,5. mio. kr. til Nykredits Fond. Nykredits Fond administreres af Forenet Kredit, der er foreningen bag Nykredit og Totalkredit.

Åbn deres hjemmeside i nyt vindue

Landsbyfornyelsespuljen

På finansloven 2019 er byfornyelsesrammen i årene 2019-2022 omprioriteret til en ny landsbypulje. Denne nye landsbyfornyelsesramme er lagt sammen med den tidligere pulje til landsbyfornyelse, så der nu kun er én samlet ramme til landsbyfornyelse. Omprioriteringen betyder, at de 56 ansøgningsberettigede kommuner, der er omfattet af puljen, kan få del i rammen til landsbyfornyelse.

Efter 2022 er der stadig mange kommuner, som fortsat har denne pulje eller lignenede. I kan undersøge ved den enkelte kommune, om det stadig er tilgængeligt.

Åbn deres hjemmeside i nyt vindue

Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger

Fonden yder økonomisk støtte til fremme af børns og pædagogers vilkår i fremtidens velfærdssamfund. Fonden kan søges af enkeltpersoner, institutioner og organisationer. Der vil årligt være udskiftning af prioriteten af formål de vælger at støtte.

Åbn deres hjemmeside i nyt vindue

Landsbyggefonden

Hvis I, som almen boligorganisation fx. boligselskab el. andelsboligforening, indbetaler I til Landsbyggefonden, så kan I bl.a. benytte jer af trækningsretten. Her kan en del af jeres bidrag blive udbetalt som et tilskud til byggeprojekter, der er med til at tilføre værdi til ejendommen – hvilket en en legeplads i høj grad er.

Åbn deres hjemmeside i nyt vindue

Norlys Vækstpulje

Har du en god idé, der kan gøre en forskel? Så kan du søge støtte fra Norlys Vækstpulje. Vi giver hvert år 50 millioner kroner til innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling.

Åbn deres hjemmeside i et nyt vindue

Legatbogen.dk

En database, der samler fonde, legater og offentlige puljer i Danmark. Oplysningerne er gratis tilgængelige.

Åbn deres hjemmeside i nyt vindue

Få besøg af vores legepladskonsulent

Har I brug for rådgivning til indretningen af legepladsen eller spørgsmål til vores produkter? Få et gratis og uforpligtende besøg af vores legepladskonsulent.