Der findes en ægte LEDON-legeplads fyldt med alderstilpassede legeaktiviteter til ethvert alderstrin. Med fokus på alderssvarende aktiviteter sikrer vi, at legeaktiviteterne understøtter børnenes naturlige udvikling på lige netop deres udviklingstrin.

Det er vigtig at være opmærksom på, hvilken aldersgruppe legepladsen skal laves til. Har I for udfordrende legeredskaber til de små børn, kan der være redskaber og aktiviteter, som de ikke vil kunne bruge, eksempelvis en rebstige, som er over deres fysiske niveau. De kan derfor ende med ikke at have succesoplevelser på legepladsen. Det kan påvirke deres selvtillid, og de kan miste lysten til at prøve igen, hvilket sænker deres udvikling. På samme måde vil ældre børn ikke blive udfordret og udviklet nok, hvis legeaktiviteterne er tilpasset yngre børn, og de ender med at kede sig på legepladsen.

Legepladsens legeværdi og læremæssige udbytte afhænger derfor af, om legeaktiviteterne er alderssvarende, og om legepladsen er indrettet derefter. Aldersgrupperne er opdelt og spænder fra 0 til 9 år og opefter. Skal I som institution, boligforening eller grundejerforening ramme en bred aldersgruppe, er det også muligt at tilpasse legepladsen til dette. Her er det vigtigt, at legepladsen indeholder forskellige legezoner, og at legeredskaberne kan aktivere og understøtte både store og små børn.

De forskellige aldersgrupper er opdelt som følgende:

Aldersgruppen 0-3 år

Legepladsen til 0-3-årige har stort fokus på de basale motoriske aktiviteter, da et godt motorisk grundlag danner rammen om barnets videre naturlige udvikling.

 • Danner grundlaget for videre udvikling
 • Fokus på farver, motiver og detaljer
 • Legeredskaber oplagte til vuggestuen

Aldersgruppen 3-6 år

På legepladsen til 3-6-årige bygger redskaberne videre på de grov- og finmotoriske færdigheder, ligesom at børnenes sociale og sproglige evner også kommer i spil i form af rollelege.

 • Begynder dannelsen af venskaber
 • Fokus på sociale og rollelege
 • Legeredskaber oplagte til børnehaven

Aldersgruppen 6-9 år

Legepladsen til 6-9-årige hjælper med at styrke børnenes evner i klasselokalet. Det sker gennem et fokus på en række af færdigheder såsom balance, koordination og social interaktion.

 • Aktiviteter der gavner i klasselokalet
 • Fokus på fysisk og motorisk leg
 • Legeredskaber oplagte til skolen

Aldersgruppen fra 9 år

På legepladsen til børn fra 9 år og op efter skal der være mange udfordringer til de grovmotoriske evner samt oplagte steder, hvor børnene kan indgå i sociale fællesskaber.

 • Træning af de sociale spilleregler
 • Fokus på konkurrence lege
 • Legeredskaber oplagte til teens

Vil I ringes op?

Har I brug for rådgivning til indretningen af legepladsen eller spørgsmål til vores produkter? Tag en snak med vores legepladskonsulent.