Af Karen Feder, PhD studerende i børnefokuseret design af leg, Designskolen Kolding

At invitere sig selv ind i børnenes liv

Et succesfuldt legeprodukt har altid sit oprindelige udspring i børns motivation, nysgerrighed, undring og passion. En børnefokuseret tilgang til design af legeprodukter kan være med til at sikre, at man rent faktisk designer til dem, der skal skabe og opleve legen i sidste ende, nemlig børnene. Derfor er det vigtigt, at det børnefokuserede perspektiv påbegyndes, før den egentlig produktudvikling starter op. Her handler det ikke kun om at invitere børnene ind i designprocessen, men om som voksen at invitere sig selv ind i børnenes liv.

At opleve børn i deres naturlige omgivelser giver en grundlæggende indsigt i, hvad der er vigtigt for dem, hvad de er optaget af, og hvordan deres hverdag ser ud – set med børnenes øjne.

Karen Feder, PhD studerende

Børnene er eksperter i at være børn

Børnene var med til at udvikle legeredskaber til LEDON Castle.

Børnene er eksperter – eksperter i at være børn, og igennem dem er det muligt at sætte sig ind i, hvordan det er at være barn, og hvad det er, der motiverer børn til at lege og udforske verden. Ved at være en del af deres liv, være ydmyg og nysgerrig over for, hvorfor de gør, som de gør, og hvordan de interagerer med verden omkring sig, opnår man et direkte indblik ind i den verden, man skal designe til. På den måde baserer man ikke sit design af legeprodukter på egne formodninger og antagelser om børn og børns hverdag, men på rigtige børn og den verden, de er en del af.

Lad børnene være en del af udviklingen

Gode legeoplevelser tager sit udgangspunkt i barnets nysgerrige, undersøgende og skabende tilgang til dets omgivelser. Denne tilgang er vigtig for designprocessen, når man arbejder børnefokuseret. Børn er kreative af natur, og de har ikke de samme begrænsninger i deres tænkning, som voksne ofte har.

Ved at lade børnene være en del af udviklingsprocessen, får man input, inspiration og idéer, som man ikke selv kunne have skabt. Det kan resultere i svar på spørgsmål, man ikke vidste, at man skulle stille, hvilket kan være noget af den mest værdifulde og nyskabende viden i en udviklingsproces.

Kvalificerer produktet undervejs

En anden og meget benyttet metode til at inddrage børn på, er at lade dem teste produkterne til sidst i udviklingsprocessen. Det kan give et vigtigt praj om, hvorvidt ens legeprodukt fungerer efter hensigten. Hvis man venter helt til sidst med at inddrage børnene, kan der dog være en risiko for, at man står med en prototype, der efter lang tids arbejde og mange brugte ressourcer viser sig ikke at leve op til forventningerne. Denne risiko kan mindskes ved at inddrage børnene undervejs i hele processen, hvor man kvalificerer undervejs, og designet således kan ændres og tilpasses løbende.

Fokus på børnene skaber værdi for alle

En børnefokuseret tilgang er ikke kun med til at sikre, at man ender ud med det bedst mulige produkt, men også at man opnår den bedst mulige legeoplevelse. Et legeprodukt skaber kun leg, hvis der bliver leget med det – og derfor er det så vigtigt at sikre, at det er relevant og interessant for børnene. Det skal pirre deres naturlige nysgerrighed, undersøgelsestrang og skaberevne, så de styrkes og støttes i deres udvikling. At have fokus på børnene skaber både værdi for udvikleren, køberne, brugerne og for den verden, vores børn vokser op i og bliver en del af i fremtiden.

Karen Feder
PhD studerende i børnefokuseret design af leg
Designskolen Kolding

Karen Feder har en baggrund som observationspædagog og interaktionsdesigner, og har igennem de sidste mange år arbejdet med børn, leg og design.

Karen har opbygget det strategiske fokus på leg og design på Designskolen Kolding, gennem dybdegående undersøgelser af legevirksomheder, udviklingsprojekter i offentlige organisationer og et stærkt samarbejde med eksperter, meningsdannere og brugere.

Karen arbejder nu på forskningsprojektet ’Børnefokuseret design af leg’, der undersøger hvordan en mere børne­fokuseret tilgang til designprocessen, påvirker udviklingen af legeoplevelser til børn.