Legeværdi helt i top

– Innovativ udnyttelse af hele legeområdet

Et tag har normalt ikke nogen legeværdi i sig selv. Man kan ikke nå det, og derfor giver det ikke mening at integrere legeelementer netop her. Men hvad gør man så? Man giver taget en visuel effekt, så det kan få en rolle i legen!

Det er legens natur, at den hele tiden udvikler sig. Det skaber dynamik og sætter kreativiteten i gear. Med gule og røde vinduer lader vi lyset spille ned gennem taget. Vinduerne kaster hinkeruder på gulvet, og de flytter sig, som solen bevæger sig over himlen. Skyggerne ændrer sig, mens børnene bliver skiftevis gule og røde i hovederne. Alt kan ske, mens lys, refleksion og farver er med til at stimulere fantasien.

Vi ved, at børn er fascineret af farver. At farver er med til at skabe stemning. Vi ved, at gul er lig med sol, guld og glæde. Og at rød er lig med kraft, kærlighed og fare. Alene farverne kan være med til at inspirere til et utal af lege.

Trædesten & Våbenskjold

– Når elementerne spiller sammen

Når ting kombineres, opstår massevis af nye muligheder. Det ved børn alt om. Derfor har vi placeret Castle-seriens trædesten og våbenskjold tæt på hinanden. Det åbner for børnenes fantasi og kan bruges i det pædagogiske arbejde til at stimulere motorikken og sprogudviklingen.

Hvad peger sværdet på? Er jorden fx kun giftig, når sværdet havner på rød? Er det rotten, der får os op på trædestenen i en fart? Det er børnenes fantasi, der driver legen fremad. Våbenskjoldets fire illustrationer: rotten, slangen, flagremusen og papegøjen går igen i hele serien. Dermed kan skjoldet også danne udgangspunkt for en videre ekspedition ud på legepladsen.

Trædestenene fås i fire forskellige højder, og sættes de i forlængelse af hinanden, vil de ældre børn få motorisk udfordring for alle guldmønterne.

Interesseret i LEDON Castle?

Læs meget mere om Castle-serien på vores tema-side.