Piratskibene i LEDON Pirates er opdelt i fire mindre zoner. På den måde kan flere børnegrupper lege samtidig uden at forstyrre hinanden. Zonerne har forskellige legeaktiviteter, som alle understøtter barnets naturlige udvikling.

Legezone: Stævnen

Find vejen til det hemmelige lastrum, spejd efter land med den bevægelige kikkert, let anker eller balancér på piratskibets galionsfigur. Balancen samt grov- og finmotorikken kommer på prøve i piratskibets stævn.

En god balance og motorik giver barnet mod på at udforske kroppens mange andre funktioner; løb, hop og spring. Det giver også overskud til indgå i nye lege sammen med andre børn, hvilket styrker barnets sociale relationer. I legen afprøves og overvindes egne grænser, og det understøtter barnets psykiske udvikling og udvikler modet og selvværdet.

En god balance gør det også lettere for øjnene at fokusere, når barnet skal lære at læse. Eller når det skal lære begå sig i trafikken.

Når barnet balancerer og koordinerer bevægelser, trænes lillehjernen. Denne del af hjernen fortæller os, hvilken muskelmasse vi skal bruge til fx at løfte en kasse, skrive med blyant eller gå op ad trapper. Det er en egenskab, som vi bruger flere hundrede gange hver dag, og som derfor er vigtig at mestre

Legezone: Midtskibet

Adgang til og fra midtskibet kan fx gå via den vippende planke, gennem gummilugerne i stævnen eller fra kahytten. I midtskibet finder du mange bevægelige dele: ror, klokke, kompas, diamanter og skjulte gummilapper, så du kan holde øje med ’fangehullet’. Især roret er én af børnenes favoritter i midtskibet.

De mange bevægelige dele stimulerer finmotorikken, som er vigtig at udvikle for et barn. Den giver barnet evnen til at lave små præcise bevægelser, bl.a. med hænder, øjne, mund og fødder. Det er også finmotorikken, der gør barnet i stand til at holde og styre redskaber, fx når det skal lære at tegne og skrive.

Hjernens hjælpecentre for hhv. sprog og højre hånds finmotorik ligger lige ved siden af hinanden. Det betyder, at den sproglige udvikling påvirkes positivt, når du stimulerer højre hånds finmotorik.

Legezone: Agterdækket

Du kommer op på piratskibets nedre agterdæk via trappen, og her kan du ringe på klokken, holde øje med skatteøen fra kikkerten i udkigstønden eller kravle ned i kaptajnens kahyt. Klatrevæggen og det store klatrenet giver adgang til øvre agterdæk, og herfra kan du styre skibet med det bevægelige ror. Det er også fra det øvre agterdæk, at der er mulighed for at sætte hængebroer og tunnelrutsjebaner på piratskibet.

Det store klatrenet fra øverste agterdæk er sjovt, men også meget udfordrende for grovmotorik, balance og krydsbevægelser mellem arme og ben. Når børn laver disse krydsbevægelser, styrkes samarbejdet mellem de to hjernehalvdele. Det er bl.a. det samarbejde, som bruges, når man skal lære at læse: Venstre hjernehalvdel ser hvert enkelt bogstav, mens den højre sætter bogstaverne sammen til hele ord og sætninger.

Pirat- og sørøverlege er god træning for hjernens pandelap. Mens barnet lægger en strategi for ikke at blive fanget, eller mens det forsøger at passe ind i legens fortælling, indsamler og koordinerer pandelappen alle impulser fra kroppen og hjernen, så barnet kan udføre de handlinger, det vil: fx skynde sig væk eller gemme sig. Faktisk er koncentrationsevnen også placeret i pandelappen, og den trænes derfor også i legene på skibet.

Legezone: Kahytten

Skattekortet, kompasset, den gemte kiste, fangehullet, kuplen til under vandet og køkkenet med krabben, der er sluppet fri, danner rammen om legen ’Kaptajnens kahyt’. De store vinduer gør det muligt for voksne at observere legen uden at forstyrre. De mange legeaktiviteter i kaptajnens kahyt er med til at stimulere børnenes fantasi og at inspirere til rollelege.

I legen med andre børn øves de sociale kompetencer. Her lærer barnet at kommunikere tanker og følelser til sine omgivelser. Således lærer børnene at udtrykke sig og sige fra, og de udvikler evnen til at forstå og føle empati overfor andre. Samtidig lærer barnet også at argumentere, gå på kompromis, forhandle og løse konflikter.

Børnene eksperimenterer også med rollerne i overført betydning, fx ved at være den sjove, søde, fjollede eller onde pirat. Gennem rollerne bearbejder børnene deres oplevelser og følelser, og faktisk er det sundt at lege ’den onde pirat’. I legen véd børnene, at det er leg og ikke alvor, men det hjælper dem med at bearbejde deres følelser, fx vrede eller frygt. Ligesom andre roller kan give barnet følelsen af at mestre noget og således hjælpe det med at opbygge selvtillid.

I legen trænes rumfornemmelsen. Den rumlige intelligens er placeret i højre hjernehalvdel. Den er vigtig, når barnet skal lære at vurdere genstandes størrelse og placering i forhold til hinanden – og senere, når barnet skal lære grundprincipperne i matematik, fysik og kemi.

Interesseret i LEDON Pirates?

Læs meget mere om vores Pirates-serien på vores tema-side.